Privacybeleid

door Gareth Blue

Privacybeleid

Laatst bijgewerkt op 6 mei 2021

 

OPMERKING: Lees het onderstaande privacybeleid zorgvuldig door, aangezien het is ontworpen om belangrijke informatie te verstrekken over hoe en waarom wij uw persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, opslaan en delen. Het beschrijft ook de rechten die u kunt uitoefenen met betrekking tot uw persoonlijke informatie en hoe u contact met ons kunt opnemen als u vragen of klachten heeft.  

 

Het hieronder uiteengezette Privacybeleid is wettelijk bindend. Door deze website te bezoeken, te bekijken of te gebruiken en/of door gebruik te maken van een programma, product, cursus of dienst van ons, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan dit Privacybeleid.

 

Uw privacy is belangrijk voor [Beste Chinese Producten], https://bestchinaproducts.com// ("website")

 

Wij gebruiken de term "persoonlijke informatie" om te verwijzen naar gegevens die wij verzamelen en die, direct of indirect, u kunnen identificeren, beschrijven, relateren aan of geassocieerd kunnen worden met u. Dit privacybeleid ("Privacybeleid") is van toepassing op persoonlijke informatie die wij verzamelen wanneer u op verschillende manieren met ons in contact treedt, onder meer door onze website te bezoeken en te gebruiken. De term "u" verwijst naar elke bezoeker, kijker of gebruiker van de website en/of elke gebruiker van een Product. Wij wijzen u erop dat wij geen controle hebben over de privacypraktijken van websites en diensten waarvan wij geen eigenaar zijn.

 

Lees het volledige Privacybeleid voordat u de website bezoekt of gebruikt of enige Acties (zoals hieronder gedefinieerd) uitvoert. Door de website te bezoeken of enige Acties (zoals hieronder gedefinieerd) uit te voeren, stemt u in met de voorwaarden van dit Privacybeleid.  Dit privacybeleid is opgesteld met de hulp van Stekker en wet en Oplossingen voor privacybeleid.

 

INFORMATIE DIE WIJ VERZAMELEN EN HOE WIJ DIE VERZAMELEN

Hieronder wordt beschreven welke categorieën persoonsgegevens wij verzamelen en hoe wij die verzamelen.

 

Informatie die u verstrekt. Wij verzamelen informatie die u rechtstreeks aan ons verstrekt. Dit omvat informatie die u verstrekt wanneer u (i) gratis programma's, producten, cursussen of diensten van ons ontvangt of koopt (elk, een "Product"), (ii) zich aanmeldt voor het ontvangen van e-mails, (iii) commentaar geeft op berichten of anderszins met ons communiceert op een social media-platform, (iv) zich inschrijft voor presentaties of lessen, (v) formulieren invult, (vi) toegang verkrijgt tot openbare of besloten ledengroepen, met inbegrip van groepen die worden gehost via een platform van derden (d.w.z, Facebook), (vii) zich aan te melden om onze affiliate partner te worden, (viii) te reageren op een enquête, (ix) deel te nemen aan een wedstrijd of sweepstakes, of (x) contact met ons op te nemen via enig ander middel, inclusief via een online formulier, telefoontje, of e-mail (gezamenlijk, de "Acties").  

 

Voorbeelden van gegevens die wij kunnen ontvangen zijn uw voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, verzendadres, factuuradres, fysiek adres (zoals uw adres, staat, provincie, postcode en stad), geboortedatum, geslacht, accountnaam, factureringsinformatie (zoals uw creditcardnummer), financiële informatie, burgerservicenummer, fiscaal identificatienummer, werkgeversidentificatienummer, PayPal-adres, informatie over sociale media en andere informatie die u aan ons verstrekt via reacties op enquêtes, feedback, beoordelingen en andere communicatiemiddelen.

 

Automatisch verzamelde informatie.  Wij verzamelen sommige gegevens automatisch wanneer u onze website bezoekt of gebruikt of wanneer u onze e-mails opent of erop reageert. Wij kunnen bijvoorbeeld automatisch gegevens verzamelen wanneer u onze e-mails opent of erop reageert, een keuze maakt met betrekking tot de communicatie die wij u toesturen, een pagina bezoekt waarop onze inhoud wordt weergegeven, informatie verstrekt aan onze dienstverleners of een Product koopt of retourneert.

 

Informatie van Sites van Derden.  Wij verzamelen sommige gegevens wanneer u contact met ons opneemt, commentaar geeft op onze berichten, onze berichten leuk vindt of anderszins met ons communiceert op een social media-platform, of wanneer u toegang krijgt tot openbare of besloten ledengroepen die gehost worden op een platform van derden (bijv. Facebook). Voorbeelden van gegevens die wij kunnen ontvangen zijn uw profielinformatie, profielfoto, informatie van sociale media, handvatten of bijnamen van sociale media, naam, aankoopgeschiedenis, e-mailadres, apparaatidentificatoren en demografische informatie.

 

Informatie afkomstig van internet of andere elektronische netwerkactiviteit.  Wij verzamelen automatisch bepaalde gegevens over uw computer of mobiele apparaat wanneer u onze website bezoekt. Voorbeelden van gegevens die wij kunnen ontvangen zijn uw Internet Protocol ("IP")-adres, browsertype, browserversie, cookies van uw browser, unieke apparaat-ID's, webbrowsersoftware (bijv. Google Chrome), informatie over de verwijzende website, de datum, tijd en duur van uw bezoek, inclusief de specifieke pagina's die u bezoekt, informatie over hoe u omgaat met de website, Producten en hulpmiddelen en andere diagnostische gegevens. Voorbeelden van aanvullende gegevens die wij kunnen ontvangen wanneer u onze website bezoekt via een mobiel apparaat, zijn onder meer het type mobiel apparaat dat u gebruikt, de unieke ID van het mobiele apparaat, uw mobiele besturingssysteem, webbrowsersoftware op mobiel, unieke apparaatidentificaties en andere diagnostische gegevens.

 

DOELEINDEN VOOR HET VERZAMELEN VAN INFORMATIE

Wij gebruiken uw informatie voor zakelijke en commerciële doeleinden. Bijvoorbeeld, wij kunnen uw informatie gebruiken om:

 • Schrijf je in voor een cursus, presentatie of les.
 • U toegang te verlenen tot een openbare of besloten ledengroep of andere account, en uw profielen voor dergelijke accounts te onderhouden en te onderhouden.
 • uw profiel te valideren en te verifiëren wanneer u zich aanmeldt bij een openbare of besloten lidmaatschapsgroep of andere account of wanneer u een Product koopt.
 • Analyseren van interacties met u om de kwaliteit te verbeteren.
 • Stel uw productvoorkeuren en winkelvoorkeuren vast.
 • Beveilig onze website en gegevens.
 • Maak producten waarin je geïnteresseerd bent.
 • Het verzenden of anderszins leveren, verwerken van betalingen voor, communiceren over, en volgen van bestellingen van Producten.
 • Producten voor te stellen die u misschien leuk vindt op basis van eerdere aankopen en anderszins uw ervaring met de website te personaliseren.
 • het verstrekken van promotionele en marketingcommunicatie en -informatie indien u daarvoor kiest, met inbegrip van e-mailmarketing.
 • Het ontwerp, de functionaliteit en het gebruiksgemak van onze website en producten te verbeteren.
 • Te reageren op vragen, beoordelingen of andere feedback die u ons toestuurt.
 • Klantenservice verlenen.
 • Onderzoek doen om onze bedrijfsprocessen te verbeteren.
 • Beheer van affiliate programma's.
 • Beheer van wedstrijden, sweepstakes, enquêtes of promoties.
 • Het beheer van alle zakelijke behoeften in verband met uw aankoop van Producten.
 • veiligheidsincidenten op te sporen en bescherming te bieden tegen fraude en frauduleuze transacties en tegen kwaadwillige, bedrieglijke of illegale activiteiten, deze te stoppen, op te lossen en te voorkomen
 • Voldoen aan alle toepasselijke wetgeving.
 • Reageren op wettelijke en reglementaire vragen en de rechtshandhaving bijstaan.

DERDEN MET WIE WIJ INFORMATIE DELEN

Hieronder volgt een lijst van derden met wie of voor wie wij uw informatie kunnen delen.  

 

Affiliate Partners.  Wij kunnen uw informatie delen met partners om verkeer of leads te genereren of voor andere zakelijke doeleinden.

 

Analytics Providers.  Wij kunnen uw informatie delen met aanbieders van analyses.

 

Bedrijfsoverdrachten.  Als wij en/of onze website worden overgenomen door een derde partij als gevolg van een overdracht, verkoop, fusie, overname, reorganisatie, liquidatie, consolidatie, fusie of verkoop van sommige of alle van onze onderneming en/of onze website, kan uw persoonlijke informatie een overgedragen actief zijn. Wij kunnen ook persoonlijke informatie delen met potentiële kopers om de voorgestelde transactie te bespoedigen.

 

Cloud Service Providers.  Wij kunnen uw informatie delen met cloud service providers.

 

Aanbieders van klantenanalyse.  Wij kunnen uw informatie delen met leveranciers van klantanalyses, zoals die welke worden gebruikt om de kliks van bezoekers en de navigatie op de website te analyseren.

 

Klantenservice.  Wij kunnen uw informatie delen met dienstverleners.

 

Leveringspartners.  Wij kunnen uw informatie delen met leveringspartners, zoals de partners die wij gebruiken voor het verzenden of anderszins leveren van Producten.

 

Aanbieders van e-mailmarketing en reclame.  Wij kunnen uw informatie delen met marketing- en reclameproviders, waaronder aanbieders van e-mailmarketing en campagnes, aanbieders van marketingsoftware, aanbieders van direct mail, aanbieders van marketinganalyses en aanbieders van verkooptrechters.  Wij kunnen uw informatie delen met e-mail marketing service providers, om u e-mails, nieuwsbrieven, promotiemateriaal, marketingmateriaal of andere informatie te sturen. 

    

Fraude Preventie Partners.  Wij kunnen uw informatie delen met fraudepreventiepartners.

 

Fulfillment Partners.  Het is mogelijk dat wij uw informatie delen met fulfilmentpartners, zoals de partners die wij gebruiken om Producten af te leveren.

 

Regeringsinstanties.  Wij kunnen uw informatie delen met overheidsinstanties, rechtbanken, regelgevende instanties en rechtshandhavers in het geval dat wij moeten voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving of een juridisch bindend proces, of in reactie op dagvaardingen, bevelschriften, overheidsonderzoeken of -onderzoeken, en gerechtelijke bevelen. Wij kunnen uw informatie ook delen (i) om onze wettelijke rechten en de wettelijke rechten van onze agenten, werknemers en gelieerde ondernemingen vast te stellen, uit te oefenen, te beschermen of af te dwingen, (ii) om ons te verdedigen tegen een rechtsvordering, (iii) om u, ons of derden te beschermen tegen verwonding, inmenging, fraude of schade of (iv) om actie te ondernemen met betrekking tot schendingen van ons beleid, inclusief dit Privacybeleid en onze Algemene Voorwaarden, of mogelijk illegale activiteiten.  

 

Andere dienstverleners.  Wij kunnen uw informatie delen met dienstverleners.

 

Betalingsverwerkers.  Wij kunnen uw informatie delen met betalingsverwerkers, zoals die welke wij gebruiken voor het innen en verwerken van betalingen voor Producten die u koopt.

 

Publiek forum.  Onze website kan u de mogelijkheid bieden om een bericht, commentaar of beoordeling op de website achter te laten. Als u ervoor kiest om die informatie op een openbaar forum achter te laten, zal die informatie beschikbaar zijn voor het publiek en kunnen wij ervoor kiezen om uw bericht, commentaar of beoordeling buiten de website om te delen.

 

Platforms voor sociale media.  Wij kunnen uw informatie delen met sociale media platforms (bijv. Facebook). Hun gebruik van uw informatie valt niet onder dit Privacybeleid.

 

leveranciers van technologische diensten.  Wij kunnen uw informatie delen met leveranciers van technologische diensten.

 

Derden.  Wij kunnen uw informatie delen met derden met wie wij contractuele relaties hebben, zoals accountants, consultants, advocaten en andere professionals die op de gegevens vertrouwen om ons professionele diensten te verlenen.

 

Partners van derden.  Wij kunnen uw informatie delen met derden waarmee wij samenwerken om gezamenlijk een product, dienst of gezamenlijke promotie te creëren of aan te bieden.

 

WIJ VERKOPEN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE NIET

Wij verkopen, verhuren of verhandelen uw persoonlijke informatie niet aan derden, omdat wij waarde hechten aan uw privacy. Wij "verkopen" uw persoonlijke informatie ook niet zoals gedefinieerd door de California Consumer Privacy Act.

 

COOKIES EN ANDERE TRACERINGSTECHNOLOGIEËN

Wij kunnen uw Internet Protocol (IP)-adres, browsing metadata en andere numerieke identificatoren, zoals uw browsertype, -versie en besturingssysteem (gezamenlijk de "Browsing Informatie") verzamelen en openen, en kunnen onze zakelijke partners en externe dienstverleners, zoals reclamebedrijven, toestemming geven om deze te verzamelen en te openen. Wij kunnen ook cookies, webbakens, remarketingpixeltags of andere soortgelijke traceertechnologieën gebruiken, plaatsen, verzamelen en opslaan, of onze externe dienstverleners toestaan deze te gebruiken, te plaatsen, te verzamelen en op te slaan.  

 

Wij, onze zakelijke partners en externe dienstverleners kunnen deze informatie en deze technologieën onder meer gebruiken om uw gebruikerservaring te verbeteren en te personaliseren, te begrijpen hoe u de website gebruikt, advertenties op maat aan te bieden, trends, gegevens en websiteprestaties te analyseren, de website te beheren, u te identificeren en te volgen wanneer u verschillende apparaten gebruikt, te bepalen of u op de website bent ingelogd, beveiliging te bieden en een reeks functies, aanpassingen en functionaliteiten aan te bieden.  

 

Door gebruik te maken van de website en niet af te zien van cookies, stemt u in met het gebruik van Browserinformatie, cookies en andere trackingtechnologieën zoals beschreven in dit Privacybeleid. Merk op dat wij geen controle hebben over deze externe dienstverleners en hun gebruik van dergelijke trackingtechnologieën. Wij kunnen en willen geen controle uitoefenen over het privacybeleid en de praktijken van derden-dienstverleners. Wij raden u aan hun websites rechtstreeks te bezoeken om kennis te nemen van hun privacybeleid.

 

UW KEUZES

Het is belangrijk voor ons dat u weet welke keuzes u hebt met betrekking tot uw persoonlijke informatie.  

 

Cookies uitschakelen/blokkeren.  De meeste browsers accepteren standaard cookies. Met de meeste browsers kunt u echter voorkomen dat u nieuwe cookies accepteert, cookies uitschakelen en/of een melding ontvangen wanneer u nieuwe cookies ontvangt. Als uw browser over dergelijke functionaliteiten beschikt, vindt u meestal informatie over hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen in de helpsectie van de browserwerkbalk. Indien u cookies uitschakelt, kan dit een invloed hebben op of interfereren met uw gebruikerservaring, inclusief uw vermogen om de website te gebruiken of aankopen te doen, of gepersonaliseerde inhoud te ontvangen.

 

Beheer "Do Not Track".  Zoals vereist door de California Online Privacy Protection Act (CalOPPA), willen wij u laten weten dat onze systemen momenteel niet in staat zijn om browser "Do No Track" signalen te herkennen.  

 

Gebruik van persoonlijke informatie.  U kunt ons te allen tijde verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen door contact met ons op te nemen via de hieronder vermelde contactgegevens, behoudens bepaalde uitzonderingen. U kunt ook (i) verzoeken om inzage in de persoonsgegevens die wij over u hebben, (ii) uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens intrekken, (iii) uw persoonsgegevens inzien en verzoeken om rectificatie, wijziging of aanpassing van uw persoonsgegevens, (iv) de verwerking van uw persoonsgegevens beperken of beperken, (v) de verwerking van uw persoonsgegevens annuleren en (vi) uw persoonsgegevens opvragen en zonder enige belemmering van onze kant overdragen aan een andere beheerder door contact met ons op te nemen via de hieronder vermelde contactgegevens.  

 

Uitschrijven van e-mail marketing.  Wanneer u zich aanmeldt om e-mails van ons te ontvangen, gaat u ermee akkoord e-mailcommunicatie van ons te ontvangen, die nieuwsbrieven en promotie-e-mails kan omvatten. Als u e-mailmarketing van ons ontvangt, kunt u zich op elk moment afmelden door te klikken op de link "unsubscribe" die in elke e-mail staat. Merk op dat het afmelden voor e-mailmarketing u niet noodzakelijkerwijs afmeldt voor andere e-mails die wij kunnen sturen, zoals e-mails over Producten die u koopt. 

 

Andere opties voor opt-out.  Als wij u fysieke mailings of SMS-berichten sturen of telefonisch contact met u opnemen, kunt u zich afmelden door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens.

 

BEWAREN VAN GEGEVENS

Wij bewaren persoonlijke informatie zo lang als nodig is voor het uitvoeren en exploiteren van onze activiteiten of totdat u ons vraagt om uw persoonlijke informatie te verwijderen door contact met ons op te nemen via de hieronder vermelde contactgegevens. Wij wijzen u erop dat wij geen controle hebben over het gegevensbewaringsbeleid van derden.

 

LINKS VAN DERDEN

Voor uw gemak bieden wij op onze website links aan naar websites van derden, zoals links naar social media platforms van derden. Als u op een link naar een website van een derde klikt, wordt u doorgestuurd naar een website van een derde. Wij kunnen geen controle uitoefenen op het privacybeleid, de inhoud en de praktijken van de website-eigenaren en -exploitanten van de websites van derden waarnaar wij linken. Wij raden u aan hun websites rechtstreeks te bezoeken om kennis te nemen van hun privacybeleid.

 

HOE BESCHERMEN WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE

Wij geven om de veiligheid van uw persoonlijke informatie, zodat wij redelijke en aangewezen fysieke, technische en procedurele waarborgen handhaven om het veilig te helpen houden. Hoewel wij redelijke maatregelen nemen om uw persoonlijke informatie te beschermen, kan geen enkele methode van overdracht via het internet of een ander netwerk 100% veilig zijn, daarom kunnen wij niet en garanderen niet dat persoonlijke informatie die u overdraagt in alle omstandigheden veilig zal blijven van misbruik of onderschepping. Door in te stemmen met dit Privacybeleid, erkent u dat wij niet kunnen garanderen dat uw persoonlijke informatie zal worden beschermd tegen misbruik of onderschepping door derden.

 

INTERNATIONALE GEGEVENS, DOORGIFTE EN VERWERKING

Onze website is bedoeld voor personen die zich bevinden binnen [Verenigde Staten]. Houd er rekening mee dat de servers van onze website en onze dienstverleners zich buiten uw staat, provincie of land kunnen bevinden. Als gevolg daarvan kan een deel van uw persoonlijke informatie worden verzameld, gebruikt, overgedragen, onderhouden, openbaar gemaakt en opgeslagen buiten uw staat, provincie of land. Door deze website te gebruiken, erkent u en stemt u ermee in dat de verzameling, het gebruik, de overdracht, het onderhoud, de openbaarmaking en de opslag van uw persoonlijke informatie, Browserinformatie en communicatie in verband met of voortvloeiend uit uw gebruik van deze website onderworpen is aan de toepasselijke wetgeving in [Verenigde Staten]. Hoewel wij de nodige voorzorgsmaatregelen hebben genomen, zijn de toepasselijke privacywetten in [Verenigde Staten ]kunnen minder streng zijn dan die van uw staat, provincie of land. 

 

KENNISGEVING OVER DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (GDPR-KENNISGEVING)

De informatie in deze rubriek, onder het subkopje "Mededeling over de Algemene Verordening Gegevensbescherming", is van toepassing op personen die onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("GDPR") vallen. Verwijzingen naar "u" en "uw" in deze sectie hebben alleen betrekking op degenen die onder de GDPR vallen. GDPR, die op 25 mei 2018 in werking is getreden, biedt privacyrechten voor personen binnen de Europese Economische Ruimte.  

 

Voor de toepassing van deze afdeling wordt onder "persoonsgegevens" verstaan iedere informatie betreffende een persoon die direct of indirect kan worden gebruikt om die persoon te identificeren. Voorbeelden zijn voor- en achternaam, e-mailadres, identificatienummer, informatie over locatie, etniciteit, geslacht, biometrische gegevens, webcookies, en religieuze of politieke overtuigingen.

 

Rechtsgrondslag voor de verwerking van informatie.  Wij kunnen persoonsgegevens verwerken onder de volgende voorwaarden: (i) wij hebben uw toestemming ontvangen om uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden te verwerken, (ii) de verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst, (iii) de verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn, (iv) de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om de vitale belangen van u of een andere natuurlijke persoon te beschermen, (v) de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van een openbaar gezag dat aan ons is toegekend (vi) de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen die door ons of een derde worden nagestreefd, behalve in bepaalde omstandigheden waarin de noodzaak van de informatie zwaarder weegt dan de noodzaak om het subject van de persoonsgegevens te beschermen (zoals wanneer het subject van de persoonsgegevens een kind is). 

 

Wij laten u graag weten welke rechtsgrondslag van toepassing is op de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

U hebt bepaalde rechten die u kunt uitoefenen onder de GDPR, waaronder de volgende. Wij wijzen u erop dat deze samenvatting louter voor uw gemak wordt verstrekt, maar wij staan niet in voor de juistheid of volledigheid van deze samenvatting, noch mag u erop vertrouwen dat dit een nauwkeurige of volledige lijst van uw rechten is.

 • Recht op toegang.  U hebt het recht te weten of uw persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt. Indien de gegevens worden verwerkt, hebt u recht op toegang tot de persoonsgegevens en op bepaalde informatie over uw persoonsgegevens, waaronder: (i) waarom de gegevens worden verwerkt, (ii) de categorieën persoonsgegevens die wij hebben verzameld, (iii) de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie wij de persoonsgegevens hebben of zullen verstrekken, (iv) indien mogelijk, de periode gedurende welke wij de persoonsgegevens zullen bewaren, of indien dit niet mogelijk is, de criteria die wij hanteren om die periode te bepalen en (v) beschikbare informatie over de bronnen van de persoonsgegevens die wij hebben verzameld.
 • Recht op correctie.  U hebt het recht om eventuele onjuiste persoonlijke informatie over uzelf te corrigeren. U hebt ook het recht om eventuele onvolledige persoonlijke informatie die is verzameld aan te vullen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.
 • Recht om vergeten te worden. U hebt het recht ons te vragen uw persoonlijke informatie te wissen, wat wij in bepaalde omstandigheden zonder onnodige vertraging zullen doen. Voorbeelden kunnen zijn: (i) wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, (ii) wanneer u de toestemming intrekt op basis waarvan wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt, en er geen rechtsgrond is voor de verwerking van dergelijke persoonsgegevens, (iii) wanneer u een beroep doet op uw recht om bezwaar te maken (hieronder beschreven) en er geen dwingende redenen zijn voor de verwerking van dergelijke persoonsgegevens, (iv) wanneer uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt en (v) wanneer de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Recht op beperking van de verwerking. U hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden te beperken. Voorbeelden hiervan kunnen zijn: (i) wanneer u aangeeft dat uw persoonsgegevens onjuist zijn, (ii) wanneer de verwerking onwettig is, maar u wilt dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt in plaats van gewist, (iii) wanneer wij de persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor verwerking, maar u deze wilt beperken op grond van een wettelijke grondslag, en (iv) wanneer u een beroep doet op uw recht om bezwaar te maken (hieronder beschreven).
 • Kennisgeving aan ontvangers van persoonlijke informatie.  Indien u uw Recht op Rectificatie, Recht op Vergetelheid of Recht op Beperking van Verwerking (elk zoals hierboven beschreven) uitoefent, zullen wij dat meedelen aan elke ontvanger met wie wij uw persoonsgegevens hebben gedeeld. U hebt het recht ons te verzoeken u een lijst te verstrekken van alle ontvangers die wij op de hoogte hebben gesteld.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid. U hebt het recht om uw persoonsgegevens op te vragen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat.  
 • Recht van verzet. U hebt het recht om onder bepaalde omstandigheden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Voorbeelden kunnen zijn: (i) wanneer de persoonsgegevens worden verwerkt op gronden die verband houden met uw persoonlijke situatie, waarbij de rechtsgronden voor de verwerking van dergelijke persoonsgegevens vallen onder de categorieën (v) en (vi) zoals beschreven in de subparagraaf getiteld "Rechtsgrondslag voor de verwerking van informatie" en (ii) wanneer de persoonsgegevens worden verwerkt voor direct-marketingdoeleinden.
  • Recht om een klacht in te dienen.  U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw plaatselijke gegevensbeschermingsautoriteit.
  • Recht op informatie over internationale overmakingen. U hebt het recht om te worden geïnformeerd over de internationale doorgifte van uw persoonsgegevens en de getroffen beveiligingsmaatregelen. Lees het deel van dit Privacybeleid getiteld "Internationale gegevens, overdracht en verwerking".
 • Recht om bezwaar te maken tegen profilering.  Bij de exploitatie van onze website kunnen wij gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming. U hebt het recht niet te worden onderworpen aan besluiten op grond van geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, die rechtsgevolgen voor u hebben of die u op vergelijkbare wijze aanzienlijk treffen. 

 

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de hieronder vermelde contactgegevens. Wij zijn verplicht de identiteit te controleren van iedereen die een verzoek indient.

 

KENNISGEVING AAN INWONERS VAN CALIFORNIË (CCPA KENNISGEVING)

De informatie in deze sectie, onder het subkopje "Kennisgeving aan inwoners van Californië", is van toepassing op inwoners van Californië. Verwijzingen naar "u" en "uw" in deze sectie verwijzen alleen naar inwoners van Californië. De California Consumer Protection Act ("CCPA"), die op 1 januari 2020 van kracht is geworden, biedt privacyrechten voor inwoners van Californië. Raadpleeg de secties in dit Privacybeleid waarnaar wordt verwezen voor meer informatie over het volgende, waarop u recht hebt om te weten onder de CCPA:

 • Voor informatie over de categorieën van persoonsgegevens en de categorieën van bronnen waaruit wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, opslaan en delen, leest u het gedeelte van dit privacybeleid met de titel "Informatie die wij verzamelen en hoe wij die verzamelen". 
 • Voor informatie over de zakelijke of commerciële doeleinden waarvoor wij informatie verzamelen, leest u het gedeelte van dit Privacybeleid met de titel "Doeleinden voor het verzamelen van informatie".
 • Voor informatie over de categorieën van derden waarmee wij persoonsgegevens delen, leest u het gedeelte van dit Privacybeleid met de titel "Derden waarmee wij gegevens delen".

 

Als inwoner van Californië hebt u bepaalde rechten die u kunt uitoefenen onder de CCPA, waaronder de volgende. Deze samenvatting is uitsluitend bedoeld voor uw gemak, maar wij garanderen niet de nauwkeurigheid of volledigheid van deze samenvatting, noch dient u zich hierop te baseren als een nauwkeurige of uitputtende lijst van uw rechten.

 • Recht om te weten.  U hebt het recht om van ons bepaalde informatie te verkrijgen over onze verzameling van uw persoonlijke gegevens gedurende de afgelopen periode van 12 maanden, waaronder: (i) de categorieën van persoonlijke informatie die wij hebben verzameld, (ii) de specifieke stukken van uw persoonlijke informatie die wij hebben verzameld, (iii) de categorieën van bronnen voor de persoonlijke informatie die wij hebben verzameld, (iv) ons zakelijke of commerciële doel voor het verzamelen of verkopen van die persoonlijke informatie, (v) de categorieën van derden met wie wij die persoonlijke informatie delen, en (vi) indien wij uw persoonsgegevens hebben verkocht of bekendgemaakt, (a) een lijst met de categorieën persoonsgegevens die bij de verkoop betrokken waren en de categorieën van derden aan wie wij uw persoonsgegevens hebben verkocht en (b) een lijst met de categorieën van persoonsgegevens die voor een zakelijk doel zijn bekendgemaakt en de categorieën van derden met wie wij uw persoonsgegevens hebben gedeeld. U hebt het recht om deze informatie tweemaal per jaar kosteloos bij ons op te vragen.
 • Recht om te wissen.  U hebt het recht om ons te verzoeken uw persoonlijke informatie die wij hebben verzameld te verwijderen, behoudens bepaalde uitzonderingen. Wanneer u contact met ons opneemt, laat ons dan weten welke informatie u vraagt te verwijderen, bij te werken, te corrigeren of te wijzigen, en het tijdsbestek en de manier waarop u denkt dat wij dergelijke informatie hebben verzameld.  
 • Recht op Opt-Out.  U hebt het recht om af te zien van de verkoop van uw persoonlijke informatie. Wij verkopen, verhuren of verhandelen uw persoonlijke informatie niet aan derden, omdat wij waarde hechten aan uw privacy. Daarom is een verzoek tot opt-out van de verkoop niet nodig.
 • Recht op non-discriminatie.  U heeft het recht om niet door ons discriminerend behandeld te worden bij het uitoefenen van uw rechten onder de CCPA. Wij zullen u op geen enkele wijze discrimineren wegens het uitoefenen van een van de rechten die u krachtens de CCPA toekomen, inclusief door u goederen of diensten te weigeren, door u verschillende prijzen of tarieven in rekening te brengen, door u goederen of diensten van mindere kwaliteit te leveren of door te suggereren dat u een andere prijs of een ander tarief voor goederen of diensten of een andere kwaliteit van goederen of diensten zou ontvangen. 

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de hieronder vermelde contactgegevens. Wij zijn verplicht de identiteit te controleren van iedereen die een verzoek indient.

 

Kennisgeving aan inwoners van CALIFORNIË (Wet "Schijn het licht" van Californië)

Wij delen uw persoonlijke informatie niet met derden waarvan wij weten of reden hebben om te weten dat zij uw persoonlijke informatie kunnen gebruiken voor "direct marketing doeleinden" zoals bedoeld in de "Shine the Light" wet van Californië (Civil Code Section § 1798.83).

 

KENNISGEVING AAN INWONERS VAN NEVADA

Wij wisselen uw persoonlijke informatie niet uit tegen een geldelijke vergoeding met iemand die uw persoonlijke informatie in licentie zal geven of zal verkopen aan derden.

 

PRIVACY VAN KINDEREN

Deze website is niet gericht op of ontworpen voor gebruik door kinderen onder de leeftijd van 18 jaar. Deze website en de informatie daarop is specifiek bedoeld voor personen boven de 18 jaar. Als u jonger bent dan 18 jaar, moet u geen toegang krijgen tot deze website of een van de handelingen uitvoeren. Wij verzamelen, gebruiken, bewaren of delen niet bewust persoonlijke informatie van kinderen onder de 18 jaar. Als u weet of reden hebt om aan te nemen dat wij gegevens hebben verzameld van iemand die jonger is dan 18 jaar, neem dan contact met ons op via de verstrekte contactgegevens voor verwijdering van die gegevens.

 

WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

Wij behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid te allen tijde te wijzigen, aan te passen of te veranderen. Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door de ingangsdatum van de laatste versie bovenaan deze pagina te plaatsen, op welk moment eventuele wijzigingen onmiddellijk van kracht zullen worden. Het is uw verantwoordelijkheid om te controleren of er updates zijn, aangezien uw voortgezet gebruik van de website en onze producten nadat het Privacybeleid is gewijzigd, uw aanvaarding inhoudt van en instemming met de voortzetting van het Privacybeleid vanaf de laatst bijgewerkte datum die bovenaan deze pagina wordt vermeld.

 

ALTERNATIEVE VORMEN

U kunt dit Privacybeleid afdrukken door de functie "Afdrukken" van uw browser te gebruiken.

 

HOE ONS TE CONTACTEREN

Indien u vragen of klachten hebt in verband met dit Privacybeleid, of indien u één van uw rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Contactformulier hier 

 

/* */

U kunt de inhoud van deze pagina niet kopiëren

nl_NLDutch