Polityka prywatności

przez Gareth Blue

Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja 6 maja 2021 r.

 

UWAGA: Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą Polityką Prywatności, ponieważ ma ona na celu dostarczenie ważnych informacji o tym, w jaki sposób i dlaczego gromadzimy, wykorzystujemy, przechowujemy i udostępniamy dane osobowe użytkowników. Określa ona również prawa, z których użytkownik może skorzystać w odniesieniu do swoich danych osobowych oraz sposób, w jaki może się z nami skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub skarg.  

 

Polityka prywatności określona poniżej jest prawnie wiążąca. Odwiedzając, przeglądając lub korzystając z tej witryny i/lub korzystając z dowolnego programu, produktu, kursu lub usługi oferowanej przez nas, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszej Polityki prywatności.

 

Twoja prywatność jest ważna dla [Najlepsze produkty z Chin], https://bestchinaproducts.com// ("strona internetowa")

 

Używamy terminu "dane osobowe" w odniesieniu do gromadzonych przez nas danych, które mogą, bezpośrednio lub pośrednio, identyfikować, opisywać, odnosić się do użytkownika lub być z nim powiązane. Niniejsza polityka prywatności ("Polityka prywatności") ma zastosowanie do danych osobowych, które gromadzimy, gdy użytkownik wchodzi z nami w interakcję za pośrednictwem różnych środków, w tym odwiedzając naszą witrynę internetową i korzystając z niej. Termin "użytkownik" odnosi się do każdego odwiedzającego, przeglądającego lub użytkownika strony internetowej i/lub każdego użytkownika dowolnego Produktu. Należy pamiętać, że nie możemy kontrolować praktyk w zakresie prywatności stron internetowych i usług, których nie jesteśmy właścicielem.

 

Prosimy o zapoznanie się z całą Polityką prywatności przed odwiedzeniem lub skorzystaniem z witryny internetowej lub wykonaniem jakichkolwiek Działań (zgodnie z definicją poniżej). Odwiedzając witrynę internetową lub wykonując jakiekolwiek Działania (zgodnie z definicją poniżej), użytkownik wyraża zgodę na warunki niniejszej Polityki prywatności.  Niniejsza Polityka prywatności została stworzona przy pomocy Wtyczka i prawo oraz Rozwiązania w zakresie polityki prywatności.

 

GROMADZONE PRZEZ NAS INFORMACJE I SPOSÓB ICH GROMADZENIA

Poniżej opisano kategorie gromadzonych przez nas danych osobowych oraz sposób ich gromadzenia.

 

Informacje podane przez użytkownika. Gromadzimy informacje, które użytkownik przekazuje nam bezpośrednio. Obejmuje to informacje podawane przez użytkownika podczas (i) otrzymywania od nas bezpłatnych lub zakupu płatnych programów, produktów, kursów lub usług (każdy z nich zwany jest "Produktem"), (ii) rejestracji w celu otrzymywania wiadomości e-mail, (iii) komentowania jakichkolwiek postów lub komunikowania się z nami w inny sposób na dowolnej platformie mediów społecznościowych, (iv) rejestracji na prezentacje lub zajęcia, (v) wypełniania jakichkolwiek formularzy, (vi) uzyskiwania dostępu do publicznych lub prywatnych grup członkowskich, w tym grup hostowanych za pośrednictwem platformy strony trzeciej (tj, Facebook), (vii) zarejestrować się, aby zostać naszym partnerem afiliacyjnym, (viii) odpowiedzieć na jakąkolwiek ankietę, (ix) wziąć udział w jakimkolwiek konkursie lub loterii, lub (x) skontaktować się z nami w jakikolwiek inny sposób, w tym za pośrednictwem formularza online, rozmowy telefonicznej lub wiadomości e-mail (łącznie "Działania").  

 

Przykłady danych, które możemy otrzymywać, obejmują imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres wysyłki, adres rozliczeniowy, adres fizyczny (taki jak adres, stan, województwo, kod pocztowy i miasto), datę urodzenia, płeć, nazwę konta, informacje rozliczeniowe (takie jak numer karty kredytowej), informacje finansowe, numer ubezpieczenia społecznego, numer identyfikacji podatkowej, numer identyfikacyjny pracodawcy, adres PayPal, informacje z mediów społecznościowych oraz inne informacje, które użytkownik przekazuje nam za pośrednictwem ankiet, opinii, recenzji i innych środków komunikacji.

 

Informacje zbierane automatycznie.  Niektóre dane gromadzimy automatycznie, gdy użytkownik odwiedza lub korzysta z naszej witryny internetowej albo otwiera lub odpowiada na nasze wiadomości e-mail. Na przykład, możemy automatycznie gromadzić informacje, gdy użytkownik otwiera lub odpowiada na nasze wiadomości e-mail, dokonuje wyboru w odniesieniu do komunikacji, którą do niego wysyłamy, odwiedza dowolną stronę, która wyświetla nasze treści, przekazuje informacje naszym usługodawcom lub dokonuje zakupu lub zwrotu Produktu.

 

Informacje z witryn osób trzecich.  Gromadzimy pewne dane, gdy użytkownik łączy się z nami, komentuje lub lubi nasze posty lub w inny sposób wchodzi z nami w interakcję na dowolnej platformie mediów społecznościowych lub gdy uzyskuje dostęp do publicznych lub prywatnych grup członkowskich hostowanych na platformie strony trzeciej (np. Facebook). Przykłady danych, które możemy otrzymać, obejmują informacje o profilu użytkownika, zdjęcie profilowe, informacje o mediach społecznościowych, uchwyty lub pseudonimy w mediach społecznościowych, imię i nazwisko, historię zakupów, adres e-mail, identyfikatory urządzeń i informacje demograficzne.

 

Informacje pochodzące z Internetu lub innych sieci elektronicznych.  Automatycznie gromadzimy pewne dane o komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika, gdy uzyskuje on dostęp do naszej witryny internetowej. Przykłady danych, które możemy otrzymać, obejmują adres protokołu internetowego ("IP"), typ przeglądarki, wersję przeglądarki, pliki cookie z przeglądarki, unikalne identyfikatory urządzeń, oprogramowanie przeglądarki internetowej (np. Google Chrome), informacje o witrynie odsyłającej, datę, godzinę i długość wizyty, w tym konkretne odwiedzane strony, informacje o sposobie interakcji z witryną, Produkty i narzędzia oraz inne dane diagnostyczne. Przykłady dodatkowych danych, które możemy otrzymać, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do naszej witryny internetowej za pośrednictwem urządzenia mobilnego, obejmują typ używanego urządzenia mobilnego, unikalny identyfikator urządzenia mobilnego, mobilny system operacyjny, oprogramowanie przeglądarki internetowej na urządzeniu mobilnym, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

 

CELE GROMADZENIA INFORMACJI

Wykorzystujemy dane użytkownika do celów biznesowych i komercyjnych. Na przykład, możemy wykorzystywać dane użytkownika do:

 • Rejestracja na kurs, prezentację lub zajęcia.
 • Udzielanie użytkownikowi dostępu do publicznej lub prywatnej grupy członkowskiej lub innego konta oraz utrzymywanie i obsługa profili użytkownika dla takich kont.
 • Weryfikacja i uwierzytelnianie profilu użytkownika podczas logowania się do publicznej lub prywatnej grupy członkowskiej lub innego konta bądź podczas zakupu Produktu.
 • Analizowanie interakcji z użytkownikiem w celu poprawy jakości.
 • Zidentyfikuj swoje preferencje dotyczące produktów i zakupów.
 • Zabezpiecz naszą stronę internetową i dane.
 • Twórz produkty, którymi jesteś zainteresowany.
 • Wysyłanie lub dostarczanie w inny sposób, przetwarzanie płatności, komunikowanie się i śledzenie zamówień jakichkolwiek Produktów.
 • Sugerowanie produktów, które mogą spodobać się użytkownikowi na podstawie wcześniejszych zakupów, a także personalizowanie korzystania z witryny.
 • Dostarczanie informacji promocyjnych i marketingowych, jeśli użytkownik wyrazi zgodę na ich otrzymywanie, w tym marketing e-mailowy.
 • Ulepszanie wyglądu, funkcjonalności i łatwości korzystania z naszej strony internetowej i Produktów.
 • Odpowiadanie na wszelkie zapytania, recenzje lub inne informacje zwrotne przesyłane do nas przez użytkowników.
 • Zapewnienie obsługi klienta.
 • Prowadzenie badań w celu usprawnienia naszych procesów biznesowych.
 • Administrowanie programami partnerskimi.
 • Administrowanie konkursami, loteriami, ankietami lub promocjami.
 • Administrowanie wszelkimi potrzebami biznesowymi związanymi z zakupem jakichkolwiek Produktów.
 • Wykrywanie incydentów związanych z bezpieczeństwem oraz ochrona, zatrzymywanie, rozwiązywanie i zapobieganie wszelkim oszustwom i nieuczciwym transakcjom oraz wszelkim złośliwym, wprowadzającym w błąd lub nielegalnym działaniom.
 • Przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa.
 • Odpowiadanie na zapytania prawne i regulacyjne oraz pomoc organom ścigania.

STRONY TRZECIE, KTÓRYM UDOSTĘPNIAMY INFORMACJE

Poniżej znajduje się lista stron trzecich, którym możemy udostępniać dane użytkownika.  

 

Partnerzy afiliacyjni.  Możemy udostępniać dane użytkownika partnerom stowarzyszonym w celu generowania ruchu lub potencjalnych klientów lub w innych celach biznesowych.

 

Dostawcy usług analitycznych.  Możemy udostępniać dane użytkownika dostawcom usług analitycznych.

 

Transfery biznesowe.  Jeśli my i/lub nasza witryna internetowa zostanie przejęta przez stronę trzecią w wyniku przeniesienia, sprzedaży, fuzji, przejęcia, reorganizacji, likwidacji, konsolidacji, fuzji lub sprzedaży części lub całości naszej Spółki i/lub naszej witryny internetowej, dane osobowe użytkownika mogą stanowić przeniesiony składnik aktywów. Możemy również udostępniać dane osobowe potencjalnym nabywcom w celu przeprowadzenia analizy proponowanej transakcji.

 

Dostawcy usług w chmurze.  Możemy udostępniać dane użytkownika dostawcom usług w chmurze.

 

Dostawcy analiz klientów.  Możemy udostępniać dane użytkownika dostawcom usług analizy klienta, takich jak te wykorzystywane do analizowania kliknięć i nawigacji użytkowników w witrynie.

 

Dostawcy usług obsługi klienta.  Możemy udostępniać dane użytkownika dostawcom usług obsługi klienta.

 

Partnerzy w zakresie dostaw.  Możemy udostępniać dane użytkownika partnerom dostawczym, takim jak ci, z których usług korzystamy w celu wysyłki lub dostarczenia Produktów w inny sposób.

 

Dostawcy usług e-mail marketingu i reklamy.  Możemy udostępniać dane użytkownika dostawcom usług marketingowych i reklamowych, w tym dostawcom usług e-mail marketingu i kampanii, dostawcom oprogramowania marketingowego, dostawcom usług direct mail, dostawcom usług analizy marketingowej i dostawcom usług lejka sprzedażowego.  Możemy udostępniać dane użytkownika dostawcom usług e-mail marketingu w celu wysyłania użytkownikowi wiadomości e-mail, biuletynów, materiałów promocyjnych, materiałów marketingowych lub innych informacji. 

    

Partnerzy ds. zapobiegania oszustwom.  Możemy udostępniać dane użytkownika partnerom zajmującym się zapobieganiem oszustwom.

 

Fulfillment Partners.  Możemy udostępniać dane użytkownika partnerom realizującym zamówienia, takim jak partnerzy, z których usług korzystamy w celu realizacji Produktów.

 

Agencje rządowe.  Możemy udostępniać dane użytkownika agencjom rządowym, sądom, organom regulacyjnym i organom ścigania w przypadku, gdy jesteśmy zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych lub prawnie wiążącego procesu, lub w odpowiedzi na wezwania sądowe, nakazy, zapytania rządowe lub dochodzenia oraz nakazy sądowe. Możemy również udostępniać dane użytkownika (i) w celu ustanowienia, wykonywania, ochrony lub egzekwowania naszych praw oraz praw naszych agentów, pracowników i podmiotów stowarzyszonych, (ii) w celu obrony przed roszczeniami prawnymi, (iii) w celu ochrony użytkownika, nas lub stron trzecich przed obrażeniami, ingerencją, oszustwem lub szkodą lub (iv) w celu podjęcia działań związanych z naruszeniem naszych zasad, w tym niniejszej Polityki prywatności i naszego Regulaminu, lub potencjalnie nielegalnymi działaniami.  

 

Inni dostawcy usług.  Możemy udostępniać dane użytkownika dostawcom usług.

 

Podmioty przetwarzające płatności.  Możemy udostępniać dane użytkownika podmiotom przetwarzającym płatności, takim jak te, których używamy do zbierania i przetwarzania płatności za wszelkie zakupione przez użytkownika Produkty.

 

Forum publiczne.  Nasza witryna internetowa może umożliwiać użytkownikowi pozostawienie na niej wpisu, komentarza lub recenzji. Jeśli użytkownik zdecyduje się przesłać te informacje na forum publicznym, informacje te będą dostępne publicznie, a my możemy zdecydować się na udostępnienie jego postu, komentarza lub recenzji poza witryną.

 

Platformy mediów społecznościowych.  Możemy udostępniać dane użytkownika platformom mediów społecznościowych (np. Facebook). Wykorzystywanie przez nie danych użytkownika nie podlega niniejszej Polityce prywatności.

 

Dostawcy usług technologicznych.  Możemy udostępniać dane użytkownika dostawcom usług technologicznych.

 

Osoby trzecie.  Możemy udostępniać dane użytkownika stronom trzecim, z którymi łączą nas stosunki umowne, takim jak audytorzy, konsultanci, prawnicy i inni specjaliści, którzy polegają na danych w celu świadczenia nam profesjonalnych usług.

 

Partnerzy zewnętrzni.  Możemy udostępniać dane użytkownika stronom trzecim, z którymi nawiązaliśmy współpracę w celu wspólnego tworzenia lub oferowania produktu, usługi lub wspólnej promocji.

 

NIE SPRZEDAJEMY DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

Nie sprzedajemy, nie wypożyczamy ani nie wymieniamy danych osobowych użytkowników z osobami trzecimi, ponieważ cenimy prywatność użytkowników. Nie "sprzedajemy" również danych osobowych użytkowników w rozumieniu kalifornijskiej ustawy o ochronie prywatności konsumentów.

 

PLIKI COOKIE I INNE TECHNOLOGIE ŚLEDZENIA

Możemy gromadzić i uzyskiwać dostęp, a także zezwalać naszym partnerom biznesowym i zewnętrznym dostawcom usług, takim jak firmy reklamowe, na gromadzenie i uzyskiwanie dostępu do adresu protokołu internetowego (IP), metadanych przeglądania i innych identyfikatorów numerycznych, takich jak typ przeglądarki, wersja i system operacyjny (łącznie "Informacje o przeglądaniu"). Możemy również wykorzystywać, umieszczać, gromadzić i przechowywać lub zezwalać naszym zewnętrznym dostawcom usług na wykorzystywanie, umieszczanie, gromadzenie i przechowywanie plików cookie, sygnałów nawigacyjnych w sieci Web, remarketingowych znaczników pikselowych lub innych podobnych technologii śledzenia.  

 

My, nasi partnerzy biznesowi i zewnętrzni dostawcy usług możemy wykorzystywać te informacje i te technologie między innymi w celu poprawy i personalizacji doświadczenia użytkownika, zrozumienia sposobu korzystania z witryny, dostarczania dostosowanych reklam, analizowania trendów, danych i wydajności witryny, administrowania witryną, identyfikowania i śledzenia użytkownika podczas korzystania z różnych urządzeń, określania, czy użytkownik jest zalogowany w witrynie, zapewniania bezpieczeństwa i zapewniania szeregu funkcji, dostosowywania i funkcjonalności.  

 

Korzystając ze strony internetowej i nie rezygnując z plików cookie, użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z Informacji o przeglądaniu, plików cookie i innych technologii śledzenia opisanych w niniejszej Polityce prywatności. Należy pamiętać, że nie mamy kontroli nad tymi zewnętrznymi dostawcami usług i ich wykorzystaniem takich technologii śledzenia. Nie możemy i nie kontrolujemy polityk prywatności i praktyk żadnych zewnętrznych dostawców usług. Zachęcamy do odwiedzenia ich stron internetowych bezpośrednio w celu zapoznania się z ich polityką prywatności.

 

TWOJE WYBORY

Ważne jest dla nas, aby użytkownik rozumiał swoje wybory dotyczące jego danych osobowych.  

 

Rezygnacja z plików cookie/Blokowanie plików cookie.  Większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookie. Większość przeglądarek umożliwia jednak zapobieganie akceptowaniu nowych plików cookie, wyłączanie plików cookie i/lub otrzymywanie powiadomień o otrzymaniu nowych plików cookie. Jeśli przeglądarka ma takie funkcje, informacje o tym, jak zmienić ustawienia plików cookie, można zazwyczaj znaleźć w sekcji pomocy paska narzędzi przeglądarki. Należy pamiętać, że wyłączenie plików cookie może mieć wpływ lub zakłócać korzystanie z witryny przez użytkownika, w tym możliwość korzystania z niej, dokonywania w niej zakupów lub otrzymywania spersonalizowanych treści.

 

Zarządzanie "Do Not Track".  Zgodnie z wymogami California Online Privacy Protection Act (CalOPPA), chcielibyśmy poinformować, że nasze systemy nie są obecnie w stanie rozpoznać sygnałów "Do No Track" przeglądarki.  

 

Wykorzystywanie danych osobowych.  Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych w dowolnym momencie, kontaktując się z nami przy użyciu danych kontaktowych podanych poniżej, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków. Użytkownik może również (i) zażądać wglądu do swoich danych osobowych, które posiadamy na jego temat, (ii) wycofać zgodę na wykorzystywanie przez nas jego danych osobowych, (iii) przejrzeć i zażądać sprostowania, zmiany lub modyfikacji swoich danych osobowych, (iv) ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych, (v) anulować przetwarzanie swoich danych osobowych oraz (vi) zażądać swoich danych osobowych i przekazać je innemu administratorowi bez żadnych przeszkód z naszej strony, kontaktując się z nami przy użyciu danych kontaktowych podanych poniżej.  

 

Rezygnacja z subskrypcji e-mail marketingu.  Rejestrując się w celu otrzymywania od nas wiadomości e-mail, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości e-mail, które mogą obejmować biuletyny i wiadomości promocyjne. Jeśli użytkownik otrzymuje od nas wiadomości e-mail o charakterze marketingowym, może z nich zrezygnować w dowolnym momencie, klikając łącze "anuluj subskrypcję" zawarte w każdej wiadomości e-mail. Należy pamiętać, że rezygnacja z subskrypcji wiadomości e-mail o charakterze marketingowym niekoniecznie oznacza rezygnację z subskrypcji innych wiadomości e-mail, które możemy wysyłać, takich jak wiadomości e-mail dotyczące zakupionych Produktów. 

 

Inne opcje rezygnacji.  Jeśli wysyłamy użytkownikowi fizyczne wiadomości pocztowe lub wiadomości SMS albo kontaktujemy się z nim telefonicznie, użytkownik może z nich zrezygnować, kontaktując się z nami przy użyciu danych kontaktowych podanych poniżej.

 

PRZECHOWYWANIE DANYCH

Przechowujemy dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do prowadzenia i obsługi naszej działalności lub do momentu, gdy użytkownik poprosi nas o usunięcie swoich danych osobowych, kontaktując się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych poniżej. Należy pamiętać, że nie możemy kontrolować zasad przechowywania danych przez strony trzecie.

 

LINKI STRON TRZECICH

Dla wygody użytkowników udostępniamy w naszej witrynie łącza do witryn internetowych osób trzecich, takie jak łącza do platform mediów społecznościowych osób trzecich. Kliknięcie łącza do strony internetowej osoby trzeciej spowoduje przekierowanie do strony internetowej osoby trzeciej. Nie możemy i nie kontrolujemy polityki prywatności, treści i praktyk właścicieli witryn internetowych i operatorów witryn internetowych osób trzecich, do których łącza zamieszczamy. Zachęcamy do odwiedzenia ich stron internetowych bezpośrednio w celu zapoznania się z ich polityką prywatności.

 

JAK CHRONIMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW

Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników, dlatego stosujemy rozsądne i odpowiednie zabezpieczenia fizyczne, techniczne i proceduralne, aby zapewnić ich bezpieczeństwo. Chociaż podejmujemy uzasadnione kroki w celu ochrony danych osobowych użytkownika, żadna metoda transmisji przez Internet lub inną sieć nie może być 100% bezpieczna, dlatego nie możemy i nie gwarantujemy, że przesyłane dane osobowe pozostaną zabezpieczone przed niewłaściwym wykorzystaniem lub przechwyceniem we wszystkich okolicznościach. Wyrażając zgodę na niniejszą Politykę prywatności, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie możemy zagwarantować, że jego dane osobowe będą chronione przed niewłaściwym wykorzystaniem lub przechwyceniem przez osoby trzecie.

 

DANE MIĘDZYNARODOWE, PRZEKAZYWANIE I PRZETWARZANIE

Nasza witryna jest przeznaczona dla osób znajdujących się w [Stany Zjednoczone]. Należy pamiętać, że serwery naszej witryny internetowej i nasi dostawcy usług mogą znajdować się poza stanem, prowincją lub krajem użytkownika. W rezultacie niektóre dane osobowe użytkownika mogą być gromadzone, wykorzystywane, przekazywane, utrzymywane, ujawniane i przechowywane poza stanem, prowincją lub krajem użytkownika. Korzystając z tej witryny, użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że gromadzenie, wykorzystywanie, przekazywanie, utrzymywanie, ujawnianie i przechowywanie jego danych osobowych, Informacji o przeglądaniu i komunikacji związanej z korzystaniem z tej witryny lub wynikającej z korzystania z niej podlega obowiązującym przepisom prawa w [Stany Zjednoczone]. Chociaż posiadamy odpowiednie zabezpieczenia, obowiązujące przepisy dotyczące prywatności w [Stany Zjednoczone ]mogą być mniej rygorystyczne niż te obowiązujące w danym stanie, prowincji lub kraju. 

 

POWIADOMIENIE O OGÓLNYM ROZPORZĄDZENIU O OCHRONIE DANYCH (POWIADOMIENIE O GDPR)

Informacje zawarte w tej sekcji, w podtytule "Zawiadomienie o ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych", dotyczą osób objętych ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych ("RODO"). Odniesienia do "użytkownika" i "jego" w tej sekcji dotyczą wyłącznie osób objętych RODO. RODO, które weszło w życie 25 maja 2018 r., zapewnia prawa do prywatności osobom przebywającym na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  

 

Do celów niniejszej sekcji "dane osobowe" odnoszą się do wszelkich informacji dotyczących osoby fizycznej, które mogą być bezpośrednio lub pośrednio wykorzystane do zidentyfikowania takiej osoby. Przykłady obejmują imię i nazwisko, adres e-mail, numer identyfikacyjny, informacje o lokalizacji, pochodzeniu etnicznym, płci, dane biometryczne, internetowe pliki cookie oraz przekonania religijne lub polityczne.

 

Podstawa prawna przetwarzania informacji.  Możemy przetwarzać dane osobowe pod następującymi warunkami: (i) otrzymaliśmy zgodę użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, (ii) przetwarzanie danych osobowych użytkownika jest niezbędne do wykonania umowy, której użytkownik jest stroną, lub w celu podjęcia kroków na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy, (iii) przetwarzanie danych osobowych użytkownika jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy, (iv) przetwarzanie danych osobowych użytkownika jest niezbędne w celu ochrony żywotnych interesów użytkownika lub innej osoby fizycznej, (v) przetwarzanie danych osobowych użytkownika jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do wykonywania powierzonych nam uprawnień; (vi) przetwarzanie danych osobowych użytkownika jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub stronę trzecią, z wyjątkiem pewnych okoliczności, w których nad potrzebą uzyskania informacji przeważa potrzeba ochrony podmiotu danych osobowych (np. gdy podmiotem danych osobowych jest dziecko). 

 

Chętnie poinformujemy użytkownika, która podstawa prawna ma zastosowanie do przetwarzania jego danych osobowych.

 

Użytkownik ma pewne prawa, z których może skorzystać na mocy RODO, w tym następujące. Należy pamiętać, że niniejsze podsumowanie zostało przedstawione wyłącznie dla wygody użytkownika, ale nie gwarantujemy jego dokładności ani wyczerpującego charakteru, ani też nie należy polegać na nim jako na dokładnej lub wyczerpującej liście przysługujących użytkownikowi praw.

 • Prawo dostępu.  Użytkownik ma prawo dowiedzieć się, czy jego dane osobowe są przetwarzane. Jeśli dane osobowe są przetwarzane, użytkownik ma prawo do uzyskania dostępu do tych danych osobowych oraz do uzyskania określonych informacji na temat swoich danych osobowych, w tym: (i) dlaczego są one przetwarzane, (ii) kategorii danych osobowych, które zebraliśmy, (iii) odbiorców lub kategorii odbiorców, którym ujawniliśmy lub ujawnimy dane osobowe, (iv) jeśli to możliwe, okresu przechowywania danych osobowych, a jeśli nie jest to możliwe, kryteriów, których używamy do określenia takiego okresu oraz (v) dostępnych informacji o źródłach danych osobowych, które zebraliśmy.
 • Prawo do korekty.  Użytkownik ma prawo do poprawienia wszelkich niedokładnych danych osobowych na swój temat. Użytkownik ma również prawo do uzupełnienia wszelkich niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia.
 • Prawo do bycia zapomnianym. Użytkownik ma prawo poprosić nas o usunięcie jego danych osobowych, co w pewnych okolicznościach uczynimy bez zbędnej zwłoki. Przykłady mogą obejmować: (i) gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, (ii) gdy użytkownik wycofa zgodę, na podstawie której przetwarzaliśmy jego dane osobowe, i nie ma podstawy prawnej do przetwarzania takich danych osobowych, (iii) gdy użytkownik powołuje się na prawo do sprzeciwu (opisane poniżej) i nie ma nadrzędnych podstaw do przetwarzania takich danych osobowych, (iv) gdy dane osobowe użytkownika były przetwarzane niezgodnie z prawem oraz (v) gdy dane osobowe muszą zostać usunięte w celu spełnienia obowiązku prawnego.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania. Użytkownik ma prawo ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych w pewnych okolicznościach. Przykłady mogą obejmować: (i) gdy użytkownik wskaże niedokładność swoich danych osobowych, (ii) gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale użytkownik chciałby, aby przetwarzanie jego danych osobowych zostało ograniczone, a nie usunięte, (iii) gdy nie potrzebujemy już danych osobowych do przetwarzania, ale użytkownik chciałby, aby zostało ono ograniczone ze względu na podstawę prawną oraz (iv) gdy użytkownik powoła się na swoje prawo do sprzeciwu (opisane poniżej).
 • Powiadomienie odbiorców danych osobowych.  Jeśli użytkownik skorzysta z prawa do sprostowania danych, prawa do bycia zapomnianym lub prawa do ograniczenia przetwarzania (każde z nich zgodnie z powyższym opisem), przekażemy to każdemu odbiorcy, któremu udostępniliśmy jego dane osobowe. Użytkownik ma prawo zażądać dostarczenia mu listy wszystkich odbiorców, których powiadomiliśmy.
 • Prawo do przenoszenia danych. Użytkownik ma prawo zażądać swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.  
 • Prawo do sprzeciwu. W pewnych okolicznościach użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych. Przykłady mogą obejmować: (i) gdy dane osobowe są przetwarzane z przyczyn związanych z sytuacją osobistą użytkownika, gdy podstawa prawna przetwarzania takich danych osobowych należy do kategorii (v) i (vi) opisanych w podsekcji zatytułowanej "Podstawa prawna przetwarzania informacji" oraz (ii) gdy dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego.
  • Prawo do złożenia skargi.  Użytkownik ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym organem ochrony danych.
  • Prawo do informacji o przelewach międzynarodowych. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji na temat międzynarodowego przekazywania jego danych osobowych oraz stosowanych zabezpieczeń. Prosimy o zapoznanie się z sekcją niniejszej Polityki Prywatności zatytułowaną "Międzynarodowe dane, transfery i przetwarzanie".
 • Prawo do sprzeciwu wobec profilowania.  W ramach obsługi naszej strony internetowej możemy korzystać ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Użytkownik ma prawo nie podlegać decyzjom wynikającym ze zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania, które wywołuje wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa. 

 

Aby skorzystać z któregokolwiek ze swoich praw, należy skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej. Jesteśmy zobowiązani do zweryfikowania tożsamości każdego, kto składa wniosek.

 

ZAWIADOMIENIE DLA MIESZKAŃCÓW STANU KALIFORNIA (ZAWIADOMIENIE CCPA)

Informacje zawarte w niniejszej sekcji pod nagłówkiem "Informacje dla mieszkańców stanu Kalifornia" dotyczą mieszkańców stanu Kalifornia. Odniesienia do "Ciebie" i "Twojego" w tej sekcji dotyczą wyłącznie mieszkańców Kalifornii. Kalifornijska ustawa o ochronie konsumentów ("CCPA"), która weszła w życie 1 stycznia 2020 r., zapewnia prawa do prywatności mieszkańcom Kalifornii. Szczegółowe informacje na temat poniższych kwestii, które użytkownik ma prawo znać na mocy CCPA, znajdują się w odpowiednich sekcjach niniejszej Polityki prywatności:

 • Aby zapoznać się z informacjami na temat kategorii danych osobowych oraz kategorii źródeł, z których gromadzimy, wykorzystujemy, przechowujemy i udostępniamy dane osobowe, należy przeczytać sekcję niniejszej Polityki prywatności zatytułowaną "Gromadzone przez nas informacje i sposób ich gromadzenia". 
 • Aby zapoznać się z informacjami na temat celów biznesowych lub handlowych, dla których gromadzimy informacje, należy przeczytać sekcję niniejszej Polityki prywatności zatytułowaną "Cele gromadzenia informacji".
 • Aby zapoznać się z informacjami na temat kategorii stron trzecich, którym udostępniamy dane osobowe, należy przeczytać sekcję niniejszej Polityki prywatności zatytułowaną "Strony trzecie, którym udostępniamy informacje".

 

Jako mieszkaniec Kalifornii użytkownik ma pewne prawa, z których może korzystać na mocy CCPA, w tym poniższe. Należy pamiętać, że niniejsze podsumowanie zostało przedstawione wyłącznie dla wygody użytkownika, ale nie gwarantujemy dokładności ani wyczerpującego charakteru tego podsumowania, ani nie należy polegać na nim jako na dokładnej lub wyczerpującej liście przysługujących użytkownikowi praw.

 • Prawo do informacji.  Użytkownik ma prawo do uzyskania od nas pewnych informacji na temat gromadzenia przez nas jego danych osobowych w okresie ostatnich 12 miesięcy, w tym: (i) kategorie gromadzonych przez nas danych osobowych, (ii) konkretne elementy gromadzonych przez nas danych osobowych użytkownika, (iii) kategorie źródeł gromadzonych przez nas danych osobowych, (iv) nasz biznesowy lub komercyjny cel gromadzenia lub sprzedaży tych danych osobowych, (v) kategorie stron trzecich, którym udostępniamy te dane osobowe, oraz (vi) jeśli sprzedaliśmy lub ujawniliśmy dane osobowe użytkownika, wówczas (a) listę ujawniającą kategorie danych osobowych zaangażowanych w sprzedaż oraz kategorie stron trzecich, którym sprzedaliśmy dane osobowe użytkownika oraz (b) listę ujawniającą kategorie danych osobowych ujawnionych w celach biznesowych oraz kategorie stron trzecich, którym udostępniliśmy dane osobowe użytkownika. Użytkownik ma prawo uzyskać od nas te informacje bezpłatnie dwa razy w roku.
 • Prawo do usunięcia.  Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia zgromadzonych przez nas danych osobowych, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków. Kontaktując się z nami, użytkownik powinien poinformować nas, jakie informacje chce usunąć, zaktualizować, poprawić lub zmienić, a także podać ramy czasowe i sposób, w jaki jego zdaniem doszło do zebrania takich informacji.  
 • Prawo do rezygnacji.  Użytkownik ma prawo zrezygnować ze sprzedaży swoich danych osobowych. Nie sprzedajemy, nie wypożyczamy ani nie wymieniamy danych osobowych użytkowników z osobami trzecimi, ponieważ cenimy prywatność użytkowników. W związku z tym nie jest konieczne składanie wniosku o rezygnację ze sprzedaży.
 • Prawo do niedyskryminacji.  Użytkownik ma prawo do tego, by nie był przez nas dyskryminowany za korzystanie z praw przysługujących mu na mocy CCPA. Nie będziemy w żaden sposób dyskryminować użytkownika w związku z korzystaniem przez niego z praw przysługujących mu na mocy CCPA, w tym poprzez odmowę zakupu towarów lub usług, naliczanie innych cen lub stawek, zapewnianie niższej jakości towarów lub usług lub sugerowanie, że użytkownik otrzyma inną cenę lub stawkę za towary lub usługi lub inną jakość towarów lub usług. 

Aby skorzystać z któregokolwiek ze swoich praw, należy skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej. Jesteśmy zobowiązani do zweryfikowania tożsamości każdego, kto składa wniosek.

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW KALIFORNII (kalifornijskie prawo "Shine the Light")

Nie udostępniamy danych osobowych użytkownika stronom trzecim, o których wiemy lub mamy powody wiedzieć, że mogą wykorzystywać dane osobowe użytkownika do "celów marketingu bezpośredniego" zgodnie z kalifornijską ustawą "Shine the Light" (Civil Code Section § 1798.83).

 

ZAWIADOMIENIE DLA MIESZKAŃCÓW STANU NEVADA

Nie wymieniamy danych osobowych użytkownika w zamian za wynagrodzenie pieniężne z nikim, kto licencjonuje lub sprzedaje dane osobowe użytkownika stronom trzecim.

 

PRYWATNOŚĆ DZIECI

Niniejsza witryna nie jest skierowana do dzieci w wieku poniżej 18 lat ani przeznaczona do korzystania przez nie. Niniejsza strona internetowa i zawarte na niej informacje są przeznaczone dla osób powyżej 18 roku życia. Jeśli użytkownik nie ukończył 18 lat, nie może uzyskiwać dostępu do tej witryny internetowej ani wykonywać żadnych Działań. Spółka świadomie nie gromadzi, nie wykorzystuje, nie przechowuje ani nie udostępnia danych osobowych dzieci poniżej 18 roku życia. Jeśli użytkownik wie lub ma powody, by sądzić, że zebraliśmy dane od osób poniżej 18 roku życia, prosimy o kontakt z nami przy użyciu podanych danych kontaktowych w celu usunięcia tych danych.

 

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, poprawiania lub modyfikowania niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie. Powiadomimy użytkownika o wszelkich zmianach, publikując datę wejścia w życie najnowszej wersji na górze tej strony, w którym to momencie wszelkie zmiany staną się natychmiast skuteczne. Obowiązkiem użytkownika jest sprawdzanie aktualizacji, ponieważ dalsze korzystanie z witryny internetowej i naszych Produktów po zmianie Polityki prywatności będzie oznaczać akceptację i zgodę na dalsze przestrzeganie Polityki prywatności od daty ostatniej aktualizacji wskazanej na górze tej strony.

 

ALTERNATYWNE FORMY

Niniejszą Politykę prywatności można wydrukować, korzystając z funkcji "Drukuj" w przeglądarce.

 

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ

W przypadku jakichkolwiek pytań lub skarg związanych z niniejszą Polityką prywatności lub w celu skorzystania z przysługujących użytkownikowi praw, prosimy o kontakt z nami, korzystając z poniższych informacji.

Formularz kontaktowy tutaj 

 

/* */

Nie można kopiować zawartości tej strony

pl_PLPolish